Place:Palau de Les Arts. Aula Magistral
International
Les Arts
20.09.2022
18.00h
Tickets
Place:Palau de les Arts. Teatre Martín i Soler
IVC Order
World premiere
Local talent
Les Arts
20.09.2022
20.00h
Tickets
Place:Cosín Estudio & Tíscar Design Estudio
International
World Design Capital
21.09.2022
15.30h
Tickets
Place:Palau de les Arts. Teatre Martín i Soler
Chamber
Les Arts
International
21.09.2022
19.30h
Tickets
Place:Auditori ADDA Diputació d'Alacant
Chamber
World premiere
Local talent
21.09.2022
20.00h
Tickets
Place:El Almudín Study & Mercato Hub
International
World Design Capital
22.09.2022
15.30h
Tickets
Place:Palau de les Arts. Teatre Martín i Soler
Chamber
Les Arts
International
22.09.2022
19.30h
Tickets
Place:Palau de les Arts. Auditori
IVC Order
World premiere
Les Arts
Symphonic
23.09.2022
19.30h
Tickets
Place:Palau de Les Arts. Aula Magistral
Chamber
World premiere
Local talent
24.09.2022
19.00h
Tickets
Place:Auditori ADDA Diputació d'Alacant
Symphonic
24.09.2022
20.00h
Tickets
Place:Palau de les Arts. Teatre Martín i Soler
International
Chamber
Les Arts
25.09.2022
11.00h
Tickets
Place:Auditori i Palau de Congressos de Castelló
Symphonic
25.09.2022
11.30h
Tickets
1
2
3