'Trapped'

Fabrik Quartet

Data:
Dissabte 16 de setembre 2023
Lloc:
Palau de les Arts - Aula Magistral
Hora:
18.00h
Duració:
70'
Preu:
Gratuït
Programa

A failed entertainment” (2013) Clara Iannotta (1983)
17’
Sincronie” (1964) Luciano Berio (1925-2003) 18’
Més enllà de la quarta dimensió” (2023) Jose Luis
Escrivà Córdoba (1984) 15’
Un concertino di angeli contro le pareti del mio
cranio” (2020) Hèctor Parra (1967) 18’

Sinopsi

En aquest concert, proposem escoltar quatre quartets que comparteixen aspectes que considerem actuals a la societat i al món en què vivim: el concepte de dualisme, la nostra percepció de l’espai – temps i la tensió constant per trencar amb formes predefinides de representar la realitat.

Al quartet de Clara Iannotta, el punt de partida va ser el llibre ‘Infinite Jest’, de David Foster Wallace. “Estic acostumada a treballar amb diferents tipus de sons, fusionant-los per trobar una forma única. El que em va desafiar amb aquesta peça va ser el fet que no podia treballar com sempre perquè tenia quatre instruments amb les mateixes característiques
sonores”.

A ‘Sincronie’ la percepció de la linealitat i la coherència del temps és sempre palpable. Al quartet hi ha una tensió constant entre moments d’absolut rigor sincrònic i moments d’aparent llibertat, que no obstant s’organitzen en un nombre precís de segons.

A ‘Mes enllà de la quarta dimensió’, J.L. Escrivà s’allibera de la “trampa” de la quarta dimensió. La linealitat del temps i la seva distinció en passat, present i futur ja no existeixen, deixant pas a un nou concepte temporal, un tot espaitemporal.

Inspirat tant a l’’Episodi IV’ d’’Orgia’ de Pasolini com en alguns sorprenents descobriments compositius del compositor Robert Gerhard, aquest quartet d’Héctor Parra explora els contrastos entre homofonia i polifonia, plana i aspror, modernitat i arcaisme.

Amb el suport de Siemens Foundation.

Cambra
Encàrrec IVC