'Cyborg music'

Klexos

Data:
Divendres 22 de setembre 2023
Lloc:
Palau de les Arts - Teatre Martín i Soler
Hora:
19.30h
Duració:
60'
Preu:
Gratuït
Intèrprets

Jesús Gallardo Nieto, saxofons
Javier Juanals Márquez, saxofons
Pablo González Balaguer, saxofons
Carlos Tena González, saxofons
Pedro González Fernández, multimèdia

Programa

‘11 Rooms’ (2021) Marko Ciciliani (1970) 25’
‘Amigos imaginarios’ (2023) Manuel RodríguezValenzuela (1980) 10’
‘Sed Libera’ (2022) Marisol Jiménez (1978)
‘Fluid Engine’ (2018) Pedro González (1991) 10’

Sinopsi

L’Ontologia Orientada a Objectes [OOO] postula que només hi ha un tipus d’entitat, l’objecte (que tant pot ser un sòlid tridimensional amb unes propietats concretes com una idea, un sistema d’idees, una creença o un entramat metafísic), i que tot objecte se sostreu a les seves relacions, que també són objectes.

Amb ‘Cyborg Music’, pretenem a través de l’experimentació, explorar/proposar alternatives a les categories objecte establertes dins de certes pràctiques musicals contemporànies, heretades de la tradició vuitcentista, per noves categories objecte híbrides que a través d’inclusions tecnològiques puguen donar lloc a un gir transhumanista al si de la pràctica musical; estudiant els possibles beneficis
i perills de les tecnologies emergents que podrien superar limitacions auditives, motores i cognitives dels músics.

Estrena absoluta