Reportatge de la 45 edició del Festival Ensems

Al llarg de quatre lliuraments Paco Yáñez a peu d’obra en la 45 edició del Festival Ensems fa un repàs personal i detallat de tot el que ha tingut lloc en aquesta última edició.

Parte 1: De la tutorización al magisterio.

Compartir